დეტალური ინფორმაცია

N1035
დასახელებასაქართველოს ფინანსთა სამინისტრო აცხადებს კონკურსს (ვენტილაცია-კონდიცირების მოწყობისა და ვენტილირება-გაგრილების სისტემის რეაბილიტაციის) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველისაქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
საიდინტიფიკაციო კოდი204862078
გამოცხადების თარიღი26-11-2013 10:15
წინადადების მიღება იწყება26-11-2013
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1035


შედეგები / ცვლილებები

N1035-1
დამატების თარიღი12-12-2013 12:17
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1035_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 26-11-2013 10:15
წინადადებების მიღება დაწყებულია 26-11-2013 10:16
კონკურსი არ შედგა 12-12-2013 12:18