დეტალური ინფორმაცია

N1052
დასახელებათვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის მერია აცხადებს კონკურს (ქალაქ ქუთაისში რუსთაველისა და ჭავჭავაძის ხიდებზე სავალი ნაწილისა და ტროტუარების გამყოფი ბორდიურების მოწყობისათვის)საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვაზე.
შემსყიდველიქალაქ ქუთაისის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი212721170
გამოცხადების თარიღი11-12-2013 11:29
წინადადების მიღება იწყება16-12-2013
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1052


შედეგები / ცვლილებები

N1052-1
დამატების თარიღი17-12-2013 17:46
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1052_02
contest_n1052_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 11-12-2013 11:29
წინადადებების მიღება დაწყებულია 16-12-2013 11:02
კონკურსი არ შედგა 17-12-2013 17:47