დეტალური ინფორმაცია

N1068
დასახელებათვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერია აცხადებს კონკურსს (ტროტუარის, ტროტუარისა და გზის სავალი ნაწილის გამყოფი ბორდიურის მოწყობისთვის საჭირო) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველიქალაქ ქუთაისის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი212721170
გამოცხადების თარიღი21-01-2014 15:25
წინადადების მიღება იწყება27-01-2014
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1068


შედეგები / ცვლილებები

N1068-1
დამატების თარიღი29-01-2014 10:51
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1068_02
contest_n1068_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 21-01-2014 15:25
წინადადებების მიღება დაწყებულია 27-01-2014 10:35
კონკურსი არ შედგა 29-01-2014 10:52