დეტალური ინფორმაცია

N1070
დასახელებამცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (სოფ. წოდორეთში, სოფ. მსახლდიდში, სოფ. მუხათწყაროსა და სოფ. ლისში სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიმცხეთის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი236094196
გამოცხადების თარიღი24-01-2014 11:43
წინადადების მიღება იწყება30-01-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1070
contest_n1070_02


შედეგები / ცვლილებები

N1070-1
დამატების თარიღი17-02-2014 11:00
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1070_03
contest_n1070_04


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 24-01-2014 11:43
წინადადებების მიღება დაწყებულია 30-01-2014 11:04
გამარჯვებული გამოვლენილია 17-02-2014 11:01