დეტალური ინფორმაცია

N1080
დასახელებაქედის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს არქიტექტურულ და საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიქედის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი246762061
გამოცხადების თარიღი04-02-2014 13:49
წინადადების მიღება იწყება12-02-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1080


შედეგები / ცვლილებები

N1080-1
დამატების თარიღი13-02-2014 11:49
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1080_02
contest_n1080_03
contest_n1080_04


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 04-02-2014 13:49
წინადადებების მიღება დაწყებულია 12-02-2014 11:07
გამარჯვებული გამოვლენილია 13-02-2014 11:53