დეტალური ინფორმაცია

N18
დასახელებადუშეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს ქ. დუშეთში მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო ტექნიკური დოკუმენტაციის შესადგენად.
შემსყიდველიდუშეთის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი229324451
გამოცხადების თარიღი29-03-2011 17:01
წინადადების მიღება იწყება29-03-2011
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიc_3667_18.jpg


შედეგები / ცვლილებები

N18-1
დამატების თარიღი10-05-2011 17:09
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n18_2


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 29-03-2011 17:01
კონკურსი არ შედგა 10-05-2011 17:12