დეტალური ინფორმაცია

N115
დასახელებაყვარლის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს საპროექტო მომსახურების სახელმწიფოშესყიდვაზე
შემსყიდველიყვარლის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი241578574
გამოცხადების თარიღი30-06-2011 18:45
წინადადების მიღება იწყება01-07-2011
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n115


შედეგები / ცვლილებები

N115-1
დამატების თარიღი19-07-2011 17:37
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n115_02
contest_n115_03
contest_n115_04


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 30-06-2011 18:45
წინადადებების მიღება დაწყებულია 01-07-2011 11:15
გამარჯვებული გამოვლენილია 19-07-2011 17:46