დეტალური ინფორმაცია

N1138
დასახელებავანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (კულტურის ცენტრის კაპიტალური რემონტის პირველი ეტაპის) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველითვითმმართველი ერთეული ვანის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი229653256
გამოცხადების თარიღი25-02-2014 19:25
წინადადების მიღება იწყება05-03-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1138


შედეგები / ცვლილებები

N1138-1
დამატების თარიღი25-02-2014 19:26
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1138_02
contest_n1138_03
contest_n1138_04
contest_n1138_05


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 25-02-2014 19:25
წინადადებების მიღება დაწყებულია 05-03-2014 10:51
გამარჯვებული გამოვლენილია 07-03-2014 11:30