დეტალური ინფორმაცია

N1140
დასახელებაზესტაფონის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (ქ. ზესტაფონში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებისა და ღამის განათებების რეაბილიტაციიისა და კეთილმოწყობიზე) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვაზე.
შემსყიდველითვითმმართველი ერთეული ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი230087045
გამოცხადების თარიღი26-02-2014 18:32
წინადადების მიღება იწყება04-03-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1140


შედეგები / ცვლილებები

N1140-1
დამატების თარიღი05-03-2014 17:57
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1140_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 26-02-2014 18:32
წინადადებების მიღება დაწყებულია 04-03-2014 10:33
გამარჯვებული გამოვლენილია 05-03-2014 18:00