დეტალური ინფორმაცია

N1142
დასახელებათვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერია აცხადებს კონკურსს (ქ. ქუთაისში სოლომონ მეორის ქუჩის სავალი ნაწილის ა/ბეტონის საფარით, ტროტუარებისა და ღვარსადენის სისტემის მოწყობის) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველიქალაქ ქუთაისის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი212721170
გამოცხადების თარიღი27-02-2014 17:37
წინადადების მიღება იწყება07-03-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1142


შედეგები / ცვლილებები

N1142-1
დამატების თარიღი11-03-2014 11:21
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1142_02
contest_n1142_03
contest_n1142_04
contest_n1142_05
contest_n1142_06
contest_n1142_07
contest_n1142_08


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 27-02-2014 17:37
წინადადებების მიღება დაწყებულია 07-03-2014 11:09
გამარჯვებული გამოვლენილია 11-03-2014 11:24