დეტალური ინფორმაცია

N1155
დასახელებაყვარლის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (ქ. ყვარელში ყოფილი ტურიზმის ცენტრისა და ბიბლიოთეკის შენობაში ი. ჭავჭავაძის სახელობის ლიტერატურული სალონის განთავსება-მოწყობისათვის) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვაზე.
შემსყიდველიყვარლის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი241578574
გამოცხადების თარიღი06-03-2014 11:25
წინადადების მიღება იწყება11-03-2014
სტატუსი წინადადებების მიღება დაწყებულია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1155


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 06-03-2014 11:25
წინადადებების მიღება დაწყებულია 11-03-2014 11:13