დეტალური ინფორმაცია

N1190
დასახელებასაქართველოს ფინანსთა სამინისტრო აცხადებს კონკურსს (საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობის სამშენებლო-სამონტაჟო და სარემონტო სამუშაოების) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველისაქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
საიდინტიფიკაციო კოდი204862078
გამოცხადების თარიღი26-03-2014 11:29
წინადადების მიღება იწყება31-03-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1190


შედეგები / ცვლილებები

N1190-1
დამატების თარიღი07-04-2014 18:09
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1190_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 26-03-2014 11:29
წინადადებების მიღება დაწყებულია 31-03-2014 10:42
გამარჯვებული გამოვლენილია 07-04-2014 18:09