დეტალური ინფორმაცია

N1192
დასახელებამესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს კონკურსს (მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის სამსახურისა და ბიბლიოთეკის ოთახების სარემონტო სამუშაოების) საპროექტო-სახართაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიმესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
საიდინტიფიკაციო კოდი235895046
გამოცხადების თარიღი01-04-2014 15:19
წინადადების მიღება იწყება03-04-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1192


შედეგები / ცვლილებები

N1192-1
დამატების თარიღი07-04-2014 18:05
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1192_02
contest_n1192_03
contest_n1192_04
contest_n1192_05
contest_n1192_06
contest_n1192_07


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 01-04-2014 15:19
წინადადებების მიღება დაწყებულია 03-04-2014 10:32
გამარჯვებული გამოვლენილია 07-04-2014 18:07