დეტალური ინფორმაცია

N1195
დასახელებამესტიის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (სოფ. უშგულის ამბულატორიის საძირკვლისა და მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწყობის) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიმესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
საიდინტიფიკაციო კოდი235895046
გამოცხადების თარიღი04-04-2014 11:03
წინადადების მიღება იწყება09-04-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1195


შედეგები / ცვლილებები

N1195-1
დამატების თარიღი14-04-2014 18:37
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1195_02
contest_n1195_03
contest_n1195_04
contest_n1195_05
contest_n1195_06
contest_n1195_07


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 04-04-2014 11:03
გამარჯვებული გამოვლენილია 14-04-2014 18:40