დეტალური ინფორმაცია

N1211
დასახელებაქ. თბილისის მერია აცხადებს კონკურსს ქ. თბილისში, ვ. გოძიაშვილის სახელობის პარკის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე.
შემსყიდველიქ. თბილისის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი204521794
გამოცხადების თარიღი23-04-2014 11:34
წინადადების მიღება იწყება23-04-2014
სტატუსი კონკურსი შეწყვეტილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1211
contest_n1211_02


შედეგები / ცვლილებები

N1211-1
დამატების თარიღი07-05-2014 17:41
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1211_03
contest_n1211_04


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 23-04-2014 11:34
წინადადებების მიღება დაწყებულია 23-04-2014 18:37
კონკურსი შეწყვეტილია 07-05-2014 17:42