დეტალური ინფორმაცია

N1212
დასახელებაქ. თბილისის მერია აცხადებს კონკურსს ქ. თბილისში, რუსთაველის გამზ. #25–ის (თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი) მიმდებარედ არსებული სკვერების (შენობის მარცხნივ და მარჯვნივ) მოწყობის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე.
შემსყიდველიქ. თბილისის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი204521794
გამოცხადების თარიღი23-04-2014 11:50
წინადადების მიღება იწყება23-04-2014
სტატუსი კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1212
contest_n1212_02


შედეგები / ცვლილებები

N1212-1
დამატების თარიღი16-07-2014 16:35
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1212_03
contest_n1212_04
contest_n1212_05
contest_n1212_06
contest_n1212_07
contest_n1212_08
contest_n1212_09
contest_n1212_10
contest_n1212_11
contest_n1212_12


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 23-04-2014 11:50
წინადადებების მიღება დაწყებულია 23-04-2014 18:37
კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით 16-07-2014 16:36