დეტალური ინფორმაცია

N1236
დასახელებასაქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აცხადებს კონკურსს სამინისტროსა და მის დაქვემდებარებაში მყოფი რიგი ორგანიზაციების შენობების მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობისათვის შესაბამისი არქიტექტურული კონცეფციისა და ესკიზის შესყიდვაზე.
შემსყიდველისაქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საიდინტიფიკაციო კოდი203843010
გამოცხადების თარიღი13-05-2014 17:59
წინადადების მიღება იწყება19-05-2014
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1236
contest_n1236_02
contest_n1236_03


შედეგები / ცვლილებები

N1236-1
დამატების თარიღი19-05-2014 15:15
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1236_04


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 13-05-2014 17:59
წინადადებების მიღება დაწყებულია 19-05-2014 14:20
კონკურსი არ შედგა 27-05-2014 17:10