დეტალური ინფორმაცია

N1241
დასახელებაქ. თბილისის მერია აცხადებს კონკურსს (ქ. თბილისში, ვ. გოძიაშვილის სახელობის პარკის მოწყობის სამუშაოების) საპროექტო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიქ. თბილისის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი204521794
გამოცხადების თარიღი14-05-2014 17:36
წინადადების მიღება იწყება14-05-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1241
contest_n1241_02


შედეგები / ცვლილებები

N1241-1
დამატების თარიღი16-07-2014 16:37
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1241_03
contest_n1241_04
contest_n1241_05
contest_n1241_06
contest_n1241_07
contest_n1241_08
contest_n1241_09
contest_n1241_10
contest_n1241_11
contest_n1241_12
contest_n1241_13
contest_n1241_14
contest_n1241_15
contest_n1241_16
contest_n1241_17
contest_n1241_18
contest_n1241_19
contest_n1241_20
contest_n1241_21
contest_n1241_22
contest_n1241_23
contest_n1241_24
contest_n1241_25
contest_n1241_26
contest_n1241_27
contest_n1241_28
contest_n1241_29
contest_n1241_30


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 14-05-2014 17:36
წინადადებების მიღება დაწყებულია 16-05-2014 11:57
გამარჯვებული გამოვლენილია 16-07-2014 16:37