დეტალური ინფორმაცია

N1243
დასახელებათვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის მერია აცხადებს კონკურსს (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიმდებარედ განსათავსებელი 9 აპრილის გმირთა მემორიალის) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველითვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი245576826
გამოცხადების თარიღი15-05-2014 18:51
წინადადების მიღება იწყება20-05-2014
სტატუსი კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1243
contest_n1243_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 15-05-2014 18:51
წინადადებების მიღება დაწყებულია 20-05-2014 11:05
კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით 12-08-2014 17:21