დეტალური ინფორმაცია

N130
დასახელებაყვარლის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებაზე
შემსყიდველიყვარლის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი241578574
გამოცხადების თარიღი25-07-2011 19:08
წინადადების მიღება იწყება25-07-2011
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n130


შედეგები / ცვლილებები

N130-1
დამატების თარიღი31-08-2011 19:59
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n130_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 25-07-2011 18:08
წინადადებების მიღება დაწყებულია 25-07-2011 18:10
კონკურსი არ შედგა 31-08-2011 20:00