დეტალური ინფორმაცია

N1265
დასახელებასაქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ „112“ აცხადებს კონკურსს (ქ. თბილისში, ნუცუბიძე-ვაშლიჯვრის შემაერთებელი გზატკეცილზე ახალი შსს-ის სსიპ „112“-ის ადმინისტრაციული შენობის) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიშსს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - "112"
საიდინტიფიკაციო კოდი204579429
გამოცხადების თარიღი10-06-2014 16:21
წინადადების მიღება იწყება11-06-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1265
contest_n1265_02
contest_n1265_03
contest_n1265_04


შედეგები / ცვლილებები

N1265-1
დამატების თარიღი11-07-2014 10:59
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1265_05
contest_n1265_06
contest_n1265_07
contest_n1265_08
contest_n1265_09
contest_n1265_10
contest_n1265_11
contest_n1265_12
contest_n1265_13
contest_n1265_14
contest_n1265_15
contest_n1265_16
contest_n1265_17


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 10-06-2014 16:21
წინადადებების მიღება დაწყებულია 11-06-2014 10:06
გამარჯვებული გამოვლენილია 11-07-2014 10:59