დეტალური ინფორმაცია

N1299
დასახელებასაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ ქ. თბილისის #166 საჯარო სკოლა აცხადებს კონკურსს - სკოლის შენობაში საკლასო ოთახების და კორიდორის სარემონტო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე
შემსყიდველიქ. თბილისის N166 საჯარო სკოლა
საიდინტიფიკაციო კოდი202055872
გამოცხადების თარიღი14-07-2014 09:49
წინადადების მიღება იწყება15-07-2014
სტატუსი წინადადებების მიღება დაწყებულია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1299


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 14-07-2014 09:49
კონკურსი გამოცხადებულია 14-07-2014 09:58
კონკურსი გამოცხადებულია 14-07-2014 09:58