დეტალური ინფორმაცია

N1300
დასახელებასაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ ქ. თბილისის #100 საჯარო სკოლა აცხადებს კონკურსს - სკოლის შენობის დემონტაჟის და დემონტაჟის შემდეგ დარჩენილი მასალების ნარჩენებისაგან გასუფთავების სახელმწიფო შესყიდვაზე
შემსყიდველისსიპ ქალაქ თბილისის N100 საჯარო სკოლა
საიდინტიფიკაციო კოდი202055587
გამოცხადების თარიღი14-07-2014 16:13
წინადადების მიღება იწყება14-07-2014
სტატუსი წინადადებების მიღება დაწყებულია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1300


შედეგები / ცვლილებები

N1300-1
დამატების თარიღი22-07-2014 18:50
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1300_02
contest_n1300_03
contest_n1300_04
contest_n1300_05


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 14-07-2014 16:13