დეტალური ინფორმაცია

N1301
დასახელებასს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“ აცხადებს კონკურსს ადმინისტრაციული შენობის მისაღები ოთახის დიზაინისა და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე
შემსყიდველისს "საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია"
საიდინტიფიკაციო კოდი206237491
გამოცხადების თარიღი16-07-2014 16:43
წინადადების მიღება იწყება16-07-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1301
contest_n1301_02
contest_n1301_03
contest_n1301_04
contest_n1301_05
contest_n1301_06
contest_n1301_07


შედეგები / ცვლილებები

N1301-1
დამატების თარიღი19-09-2014 13:21
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1301_08
contest_n1301_09


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 16-07-2014 16:43
გამარჯვებული გამოვლენილია 19-09-2014 13:24