დეტალური ინფორმაცია

N1303
დასახელებასსიპ – სურსათის ეროვნული სააგენტო აცხადებს კონკურსს რვა რეგიონალური ოფისის ეზოების კეთილმოწყობისათვის საჭირო საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე და იწვევს ყველა დაინტერესებულ პირს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.
შემსყიდველისურსათის ეროვნული სააგენტო
საიდინტიფიკაციო კოდი205142200
გამოცხადების თარიღი21-07-2014 19:09
წინადადების მიღება იწყება06-08-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1303


შედეგები / ცვლილებები

N1303-1
დამატების თარიღი07-08-2014 10:16
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1303_02
contest_n1303_03
contest_n1303_04
contest_n1303_05
contest_n1303_06
contest_n1303_07
contest_n1303_08
contest_n1303_09
contest_n1303_10


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 21-07-2014 19:09
გამარჯვებული გამოვლენილია 15-08-2014 19:04