დეტალური ინფორმაცია

N1308
დასახელებასსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს სიმონ კლდიაშვილის ბიუსტის (პოსტამენტით) განთავსების მიზნით მხატვრულ ესკიზური პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის შედგენის მომსახურების კონკურსის წესით სახელმწიფო შესყიდვაზე
შემსყიდველიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი204864548
გამოცხადების თარიღი25-07-2014 16:30
წინადადების მიღება იწყება15-09-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1308
contest_n1308_02


შედეგები / ცვლილებები

N1308-1
დამატების თარიღი29-07-2014 19:18
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1308_03
contest_n1308_04
contest_n1308_05
contest_n1308_06
contest_n1308_07


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 25-07-2014 16:30
გამარჯვებული გამოვლენილია 01-10-2014 12:01