დეტალური ინფორმაცია

N21
დასახელებაახმეტის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს თუშეთში – „საოჯახო სასტუმროს ტიპის, ინდივიდუალური საცხოვრებელი ბინის “ საუკეთესო არქიტექტურული გეგმარებითი პროექტის გამოვლენის მიზნით.
შემსყიდველიახმეტის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი224631165
გამოცხადების თარიღი01-04-2011 18:40
წინადადების მიღება იწყება01-04-2011
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიc_8853_21.pdf


შედეგები / ცვლილებები

N21-1
დამატების თარიღი18-04-2011 19:27
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი.

მიმაგრებული ფაილიc_0430_1.pdf


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 01-04-2011 18:40
კონკურსი არ შედგა 18-04-2011 19:28