დეტალური ინფორმაცია

N1330
დასახელებასსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს კონკურსს: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ანაკლიაში მდებარე ორი ხუთსართულიანი კორპუსის ტერიტორიის კეთილმოწყობის და გარე კომუნიკაციების და სოფელ ჭითაწყარში მდებარე საქართველოს შსს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე.
შემსყიდველისაქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
საიდინტიფიკაციო კოდი206074193
გამოცხადების თარიღი08-09-2014 12:49
წინადადების მიღება იწყება12-09-2014
სტატუსი წინადადებების მიღება დაწყებულია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1330
contest_n1330_02


შედეგები / ცვლილებები

N1330-1
დამატების თარიღი30-09-2014 12:20
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1330_03
contest_n1330_04
contest_n1330_05
contest_n1330_06
contest_n1330_07


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 08-09-2014 12:49