დეტალური ინფორმაცია

N1334
დასახელებასაქართველოს იუსტიციის სამინისტრო სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივი აცხადებს კონკურსს საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის თაობაზე და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.
შემსყიდველისაქართველოს ეროვნული არქივი
საიდინტიფიკაციო კოდი211358957
გამოცხადების თარიღი10-09-2014 11:34
წინადადების მიღება იწყება24-09-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1334


შედეგები / ცვლილებები

N1334-1
დამატების თარიღი01-10-2014 14:30
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1334_02
contest_n1334_03
contest_n1334_04
contest_n1334_05
contest_n1334_06
contest_n1334_07
contest_n1334_08
contest_n1334_09
contest_n1334_10
contest_n1334_11
contest_n1334_12
contest_n1334_13
contest_n1334_14
contest_n1334_15
contest_n1334_16
contest_n1334_17
contest_n1334_18
contest_n1334_19
contest_n1334_20
contest_n1334_21
contest_n1334_22
contest_n1334_23


N1334-2
დამატების თარიღი09-10-2014 09:26
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილი


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 10-09-2014 11:34
გამარჯვებული გამოვლენილია 09-10-2014 09:27