დეტალური ინფორმაცია

N1335
დასახელებაშპს “ენგურჰესი” იურიდიული მისამართი ქ. თბილისი, ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. 8, (ფაქტიური მდებარეობა: გალის რ-ნი, დას. საბერიო) აცხადებს კონკურსს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერსებულ პირს.
შემსყიდველიშპს ,,ენგურჰესი"
საიდინტიფიკაციო კოდი251716371
გამოცხადების თარიღი10-09-2014 11:52
წინადადების მიღება იწყება23-09-2014
სტატუსი წინადადებების მიღება დაწყებულია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1335
contest_n1335_02
contest_n1335_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 10-09-2014 11:52