დეტალური ინფორმაცია

N1390
დასახელებაქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა აცხადებს კონკურსს მ/სადგურ „ნაძალადევი“-ს მ/ტერიტორიაზე ცოტნე დადიანის ქანდაკების ესკიზისა და მის საფუძველზე შედგენილი საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე და კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად იწვევს ყველა დაინტერესებულ პირს
შემსყიდველიქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
საიდინტიფიკაციო კოდი200279527
გამოცხადების თარიღი15-10-2014 18:02
წინადადების მიღება იწყება15-10-2014
სტატუსი წინადადებების მიღება დაწყებულია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1390


შედეგები / ცვლილებები

N1390-1
დამატების თარიღი10-11-2014 15:19
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1390_02
contest_n1390_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 15-10-2014 18:02