დეტალური ინფორმაცია

N1402
დასახელებააჭარის ა.რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო (მის: ქ. ბათუმი მ. კომახიძის ქუჩა №119) აჭარის ა.რ რესპუბლიკური ბიუჯეტის სახსრებით აცხადებს კონკურსს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ლოგოს დიზაინის შექმნაზე და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.
შემსყიდველიაჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
საიდინტიფიკაციო კოდი245429200
გამოცხადების თარიღი24-10-2014 11:23
წინადადების მიღება იწყება14-11-2014
სტატუსი კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1402


შედეგები / ცვლილებები

N1402-1
დამატების თარიღი26-11-2014 11:38
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1402_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 24-10-2014 11:23
კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით 26-11-2014 11:39