დეტალური ინფორმაცია

N1409
დასახელებააჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო (მის: ქ. ბათუმი, ლადო გუდიაშვილის ქ. N4) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სახსრებით აცხადებს კონკურსს ბათუმში, დემეტრე თავდადებულის ქ. N47-ში მდებარე სსიპ ბათუმის N1 საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე სპორტული დარბაზის და დამხმარე ფართის დემონტაჟისა და დამატებითი კორპუსის მშნებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.
შემსყიდველიაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
საიდინტიფიკაციო კოდი245427667
გამოცხადების თარიღი30-10-2014 09:56
წინადადების მიღება იწყება11-11-2014
სტატუსი კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1409


შედეგები / ცვლილებები

N1409-1
დამატების თარიღი17-11-2014 10:00
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1409_02
contest_n1409_03
contest_n1409_04
contest_n1409_05
contest_n1409_06
contest_n1409_07
contest_n1409_08


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 30-10-2014 09:56
კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით 17-11-2014 10:01