დეტალური ინფორმაცია

N1416
დასახელებასაქართველოს იუსტიციის სამინისტრო სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივი აცხადებს კონკურსს საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის თაობაზე და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.
შემსყიდველისაქართველოს ეროვნული არქივი
საიდინტიფიკაციო კოდი211358957
გამოცხადების თარიღი10-11-2014 15:25
წინადადების მიღება იწყება24-11-2014
სტატუსი წინადადებების მიღება დაწყებულია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1416


შედეგები / ცვლილებები

N1416-1
დამატების თარიღი18-12-2014 14:37
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1416_02
contest_n1416_03
contest_n1416_04
contest_n1416_05
contest_n1416_06
contest_n1416_07
contest_n1416_08
contest_n1416_09
contest_n1416_10
contest_n1416_11
contest_n1416_12
contest_n1416_13
contest_n1416_14
contest_n1416_15
contest_n1416_16
contest_n1416_17
contest_n1416_18
contest_n1416_19
contest_n1416_20
contest_n1416_21
contest_n1416_22
contest_n1416_23
contest_n1416_24
contest_n1416_25
contest_n1416_26
contest_n1416_27
contest_n1416_28
contest_n1416_29
contest_n1416_30
contest_n1416_31
contest_n1416_32
contest_n1416_33
contest_n1416_34
contest_n1416_35
contest_n1416_36
contest_n1416_37
contest_n1416_38
contest_n1416_39
contest_n1416_40
contest_n1416_41
contest_n1416_42
contest_n1416_43
contest_n1416_44
contest_n1416_45
contest_n1416_46
contest_n1416_47
contest_n1416_48
contest_n1416_49


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 10-11-2014 15:25