დეტალური ინფორმაცია

N1437
დასახელებასაქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო აცხადებს კონკურსს ლაგოდეხის იუსტიციის სახლის სამშენებლო სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.
შემსყიდველიაღსრულების ეროვნული ბიურო
საიდინტიფიკაციო კოდი205263873
გამოცხადების თარიღი16-12-2014 09:05
წინადადების მიღება იწყება25-12-2014
სტატუსი წინადადებების მიღება დაწყებულია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1437


შედეგები / ცვლილებები

N1437-1
დამატების თარიღი14-01-2015 16:13
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1437_02
contest_n1437_03
contest_n1437_04
contest_n1437_05
contest_n1437_06


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 16-12-2014 09:05