დეტალური ინფორმაცია

N1440
დასახელებასაქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო აცხადებს კონკურსს ონის იუსტიციის სახლის სამშენებლო სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.
შემსყიდველიაღსრულების ეროვნული ბიურო
საიდინტიფიკაციო კოდი205263873
გამოცხადების თარიღი18-12-2014 14:39
წინადადების მიღება იწყება05-01-2015
სტატუსი კონკურსი შეწყვეტილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1440


შედეგები / ცვლილებები

N1440-1
დამატების თარიღი27-01-2015 10:03
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1440_02
contest_n1440_03
contest_n1440_04
contest_n1440_05
contest_n1440_06


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 18-12-2014 14:39
კონკურსი შეწყვეტილია 27-01-2015 10:03