დეტალური ინფორმაცია

N1472
დასახელებაონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს კონკურსს საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის თაობაზე და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.
შემსყიდველიონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
საიდინტიფიკაციო კოდი237978275
გამოცხადების თარიღი17-02-2015 06:38
წინადადების მიღება იწყება04-03-2015
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1472
contest_n1472_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 17-02-2015 06:38
კონკურსი გამოცხადებულია 17-02-2015 10:21
კონკურსი არ შედგა 06-03-2015 17:52