დეტალური ინფორმაცია

N1589
დასახელებასაქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო აცხადებს კონკურსს აღსრულების ეროვნული ბიუროს ადმინისტრაციულ შენობაზე ორსართულიანი საოფისე ფართის მიშენების სამშენებლო სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო მომსახურების შესყიდვაზე და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.
შემსყიდველისაქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო
საიდინტიფიკაციო კოდი205263873
გამოცხადების თარიღი02-04-2015 17:14
წინადადების მიღება იწყება06-04-2015
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1589


შედეგები / ცვლილებები

N1589-1
დამატების თარიღი14-04-2015 09:41
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1589_02
contest_n1589_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 02-04-2015 17:14
გამარჯვებული გამოვლენილია 14-04-2015 09:41