დეტალური ინფორმაცია

N1648
დასახელებასაქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივი აცხადებს კონკურსს კერძოდ: 1. ქ. თბილისი: ქ.თბილისში, ვაჟა ფშაველას გამზირი #1-ში მდებარე უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის 16 სართულიანი შენობის სადარბაზოს სარემონტო-სარეაბილიტაციო; 2. ქ. თელავი: თელავის რეგიონული არქივის შენობის სარდაფის სარემონტო-რეაბილიტაციო; თელავის რეგიონული არქივის ეზოში მდგარი საინჟინრო აგრეგატების შემოღობვის, გადახურვისა და ბეტონის ჯებირის მოწყობის სამუშაოებისათვის საჭირო სრული და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე.
შემსყიდველისაქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივი
საიდინტიფიკაციო კოდი211358957
გამოცხადების თარიღი06-05-2015 10:09
წინადადების მიღება იწყება15-05-2015
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1648
contest_n1648_02


შედეგები / ცვლილებები

N1648-1
დამატების თარიღი25-05-2015 09:05
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1648_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 06-05-2015 10:09
კონკურსი არ შედგა 25-05-2015 09:05