დეტალური ინფორმაცია

N1662
დასახელებაშპს „გარდაბნის თბოსადგური“, ს/კ 404428071, აცხადებს კონკურს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს. 2. კონკურსის მიზანია გარდაბნის 230მვტ თბოელექტროსადგურის ტერიტორიაზე, ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში ორ სართულიანი კაპიტალური შენობის მშენებლობის და მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობის პროექტირება და შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვის მომზადების საუკეთესო შეთავაზების გამოვლენა
შემსყიდველიშპს „გარდაბნის თბოსადგური“
საიდინტიფიკაციო კოდი404428071
გამოცხადების თარიღი14-05-2015 09:08
წინადადების მიღება იწყება19-05-2015
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1662
contest_n1662_02
contest_n1662_06


შედეგები / ცვლილებები

N1662-1
დამატების თარიღი19-05-2015 17:47
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1662_03
contest_n1662_04
contest_n1662_05


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 14-05-2015 09:08
გამარჯვებული გამოვლენილია 19-05-2015 17:49