დეტალური ინფორმაცია

N1675
დასახელებამცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს კონკურსს “ქ. მცხეთაში სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ოთახების შიდა სარემონტო სამუშაოების“ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.
შემსყიდველიმცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
საიდინტიფიკაციო კოდი236098824
გამოცხადების თარიღი25-05-2015 10:24
წინადადების მიღება იწყება31-05-2015
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1675
contest_n1675_02


შედეგები / ცვლილებები

N1675-1
დამატების თარიღი03-06-2015 12:19
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1675_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 25-05-2015 10:24
კონკურსი არ შედგა 03-06-2015 12:19