დეტალური ინფორმაცია

N1709
დასახელებამცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს კონკურსს სოფ. ძეგვში სასმელი წყლის სისტემის (ჭაბურღილის, სათავე ნაგებობის) სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.
შემსყიდველიმცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
საიდინტიფიკაციო კოდი236098824
გამოცხადების თარიღი24-06-2015 10:34
წინადადების მიღება იწყება01-07-2015
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1709
contest_n1709_02


შედეგები / ცვლილებები

N1709-1
დამატების თარიღი07-07-2015 11:28
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1709_03
contest_n1709_04


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 24-06-2015 10:34
გამარჯვებული გამოვლენილია 07-07-2015 11:29