დეტალური ინფორმაცია

N1710
დასახელებაქ. მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს კონკურსს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლიკის (გერბის და დროშის) სახელმწიფო შესყიდვაზე, კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია საქართველოს ყველა მოქალაქეს გარდა საკონკურსო კომისიის წევრებისა.
შემსყიდველიქ. მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი236098833
გამოცხადების თარიღი25-06-2015 17:10
წინადადების მიღება იწყება09-07-2015
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1710
contest_n1710_02
contest_n1710_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 25-06-2015 17:10
კონკურსი არ შედგა 14-07-2015 16:31