დეტალური ინფორმაცია

N29
დასახელებაქობულეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ოჩხამურის მაგისტრალური წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების (მე–2 ეტაპი) დეფექტური აქტებისა და საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვაზე.
შემსყიდველიქობულეთის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი247001890
გამოცხადების თარიღი08-04-2011 20:49
წინადადების მიღება იწყება08-04-2011
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიc_1348_29.pdf


შედეგები / ცვლილებები

N29-1
დამატების თარიღი19-04-2011 14:47
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიc_0028_1.pdf


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 08-04-2011 20:49
კონკურსი არ შედგა 19-04-2011 14:47