დეტალური ინფორმაცია

N32
დასახელებაქობულეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ქალაქ ქობულეთში მეგობრობის ქუჩის პარალელურად ზღვისპირა პარკის 640 მეტრიანი მონაკვეთის კეთილმოწყობითი სამუშაოების დეფექტური აქტებისა და საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვაზე.
შემსყიდველიქობულეთის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი247001890
გამოცხადების თარიღი08-04-2011 20:54
წინადადების მიღება იწყება08-04-2011
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიc_1645_32.pdf


შედეგები / ცვლილებები

N32-1
დამატების თარიღი19-04-2011 14:49
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიc_0194_1.pdf


N32-2
დამატების თარიღი29-04-2011 16:11
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიc_9093_2.pdf


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 08-04-2011 20:54
გამარჯვებული გამოვლენილია 19-04-2011 14:50