დეტალური ინფორმაცია

N215
დასახელებააჭარის ა.რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო აცხადებს კონკურსს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში საკურორტო ადგილ ცისკარაში კლიმატური კურორტისა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსისათვის გამოყოფილი ტერიტორიის კვლევისა და გენ. გეგმის სქემის პროექტის შესყიდვა
შემსყიდველიაჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
საიდინტიფიკაციო კოდი245429200
გამოცხადების თარიღი25-11-2011 18:31
წინადადების მიღება იწყება27-12-2011
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n215
contest_n215_02
contest_n215_03


შედეგები / ცვლილებები

N215-1
დამატების თარიღი29-12-2011 17:46
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n215_04


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 25-11-2011 18:31
წინადადებების მიღება დაწყებულია 27-12-2011 10:02
კონკურსი არ შედგა 29-12-2011 17:47