დეტალური ინფორმაცია

N217
დასახელებაშუახევის მუნიციპალიტეტი ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით აცხადებს კონკურსს დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობის საპროექტო მომსახურების შესყიდვაზე.
შემსყიდველიშუახევის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი247865145
გამოცხადების თარიღი28-11-2011 21:48
წინადადების მიღება იწყება12-12-2011
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n217


შედეგები / ცვლილებები

N217-1
დამატების თარიღი23-12-2011 17:51
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n217_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 28-11-2011 21:48
წინადადებების მიღება დაწყებულია 12-12-2011 10:10
გამარჯვებული გამოვლენილია 23-12-2011 18:14