დეტალური ინფორმაცია

N34
დასახელებაქობულეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურს ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს 2900 მეტრიანი მონაკვეთის ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია – მშენებლობის დეფექტური აქტებისა და საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვ
შემსყიდველიქობულეთის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი247001890
გამოცხადების თარიღი11-04-2011 19:01
წინადადების მიღება იწყება11-04-2011
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიc_4082_34.pdf


შედეგები / ცვლილებები

N34-1
დამატების თარიღი20-04-2011 13:04
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიc_0242_1.pdf


N34-2
დამატების თარიღი29-04-2011 16:17
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიc_9422_2.pdf


N34-3
დამატების თარიღი29-04-2011 16:19
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიc_9549_3.pdf


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 11-04-2011 19:01
გამარჯვებული გამოვლენილია 20-04-2011 13:04