დეტალური ინფორმაცია

N248
დასახელებაზუგდიდის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს საპროექტო მომსახურების საკონკურსო წესით სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
საიდინტიფიკაციო კოდი220391635
გამოცხადების თარიღი21-12-2011 18:32
წინადადების მიღება იწყება21-12-2011
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n248


შედეგები / ცვლილებები

N248-1
დამატების თარიღი29-12-2011 17:52
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n248_02
contest_n248_03
contest_n248_04
contest_n248_05
contest_n248_06


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 21-12-2011 18:32
წინადადებების მიღება დაწყებულია 21-12-2011 18:32
გამარჯვებული გამოვლენილია 29-12-2011 17:53