დეტალური ინფორმაცია

N35
დასახელებახულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს კონკურსს სამუშაოების დეფექტური აქტებისა და საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველიხულოს მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი248056311
გამოცხადების თარიღი11-04-2011 19:07
წინადადების მიღება იწყება11-04-2011
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიc_4470_35.pdf


შედეგები / ცვლილებები

N35-1
დამატების თარიღი03-06-2011 21:48
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n35_2


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 11-04-2011 19:07
წინადადებების მიღება დაწყებულია 11-04-2011 19:07
კონკურსი არ შედგა 03-06-2011 21:49